JAUNĀ AUTOMATIZĒTĀ IMPORTA KONTROLES SISTĒMA (AIS). JAU NO - 13.06.2023 !!!.

JAUNĀ AUTOMATIZĒTĀ IMPORTA KONTROLES SISTĒMA (AIS)  JAU NO -  13.06.2023 !!!.
 

Dalībnieki ( kam  apmācības ir paredzēta):
Esošās EMDAS Importa sistēmas lietotāji, kuriem ir nepieciešamas ziņāsanas un praktiskās iemaņas regulāram darbam ar jauno automatizētās importa kontroles sistēmu (AIS) .

Apmācību būtība :
Jaunā Emdas automatizētā importa kontroles sistēma (Ais) aizstās esošo Emdas importa muitas deklarāciju apstrādes funkcionalitāti.
Ieviešanas datums  – 13.06.2023.
 

MUITAS DEKLARANTU APMĀCĪBA (t.sk. - bez priekšzināšanām) UN JAUNĀKAIS MUITAS NOTEIKUMOS

 Muitas likums paredz , ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem pārstāvis muitā var būt jebkura persona.

Piedāvājam    intensīvas  apmacibu, kura palīdzēs Jums apgūt vai uzlabot prasmes deklarēt,
kā  arī
sniegs eksperta skaidrojumus par Muitas likumu, citiem muitas tiesību aktiem.

Apmācība  ir savienojama un saistīta ar muitas darbībām,  tajā skaitā par importu , eksportu, tranzītu un pagaidu uzglabāšanu regulējošo likumdošanu un muitas deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu VID EMDAS sistēmā.
 
Svarīgi!   Pēc apmācību beigām klausītājs saņem Sertifikātu par 30 ak/h apmācību pabeigšanu.
 
 

Apmācībās var piedalīties personas, kuras var uzrādīt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu. ss.lv