Interneta Adreses:

Valsts darba inspekcija
http://www.vdi.gov.lv/

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
http://www.osha.lv/

Latvijas Darba devēju konfederācija
http://www.lddk.lv/

Kopsabiedrība "6KI"
http://www.6ki.lv/

Rīgas Stradiņa universitātes Darba un Vides veselības institūts
http://www.rsu.lv/dvvi/

Starptautiskā darba organizācija (International Labour organization)
http://www.ilo.org/

Citas noderīgas saites:
http://www.likumi.lv/
http://www.ccohs.ca/
http://www.hse.gov.uk/
http://www.niosh.org/
http://www.occuphealth.fi/
http://www.stradavesels.lv/