Intrastat statistikas pārskatu programma


Līdz 2004. gada 1. maijam Centrālā statistikas pārvalde (CSP) datus par Latvijas ārējo tirdzniecību apkopoja, izmantojot informāciju no muitas kravas deklarācijām jeb Vienotā administratīvā dokumenta (VAD). Pēc iestāšanās ES datu uzskaitei par operācijām, kurām vairs netiek formēts VAD, ir izstrādāta statistiskās uzskaites sistēma Intrastat.
 
Intrastat sistēmas darbību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 638/2004 (2004. gada 31. marts) par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā.
 
Tā uzliek uzņēmumiem par pienākumu iesniegt CSP noteiktu informāciju par to veiktajiem tirdzniecības darījumiem ar pārējām ES dalībvalstīm. Intrastat pārskatu dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu statistiskos rādītājus par Latvijas ārējo tirdzniecību.
 
Programma IntraS nodrošina šo datu ievades un apkopošanas funkciju, kā arī Intrastat atskaišu izveidi un iesniegšanu elektroniskā veidā.
 
Ikmēneša Intrastat atskaišu sagatavošanai ar IntraS var:
  • deklarēt/fiksēt attiecīgi preču izvedumu vai ievedumu atbilstoši preču Kombinētās nomenklatūras astoņu zīmju kodam;
  • fiksēt preču vērtību latos, svaru, daudzumu papildmērvienībās; partnervalsti, darījuma veida kodu un citus nepieciešamos parametrus;
  • fiksēt darīkjumu papildu informāciju, kas nepieciešma paplašinātajam pārskatam: transporta veida kods, piegādes nosacījumu kods un statistiskā vērtība;
  • ģenerēt nepieciešamās Intrastat atskaites un saglabāt tās CSP serverī elektroniskā formā.
 
Intrastat statistikas pārskati nav jāiesniedz visiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču izvedumu un ievedumu uz/no ES dalībvalstīm.
 
Izvedums (nosūtīšana) attiecas uz visām Kopienas precēm, ko ved no nosūtītājas dalībvalsts uz galamērķi citā dalībvalstī, izņemot preces, kas ir vienkāršā apgrozībā dalībvalstīs.
 
Ievedums (saņemšana) attiecas uz Kopienas precēm, ko ieved saņēmēja dalībvalstī un kas sākotnēji sūtītas no citas dalībvalsts, izņemot preces, kas ir vienkāršā apgrozībā dalībvalstīs.
 
Tiem pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem, kuru apgrozījums pārsniedz noteikto robežvērtību, sākot ar gada sākumu katru mēnesi līdz gada beigām, ir jāiesniedz Intrastat statistiskas pārskats. Ja uzņēmuma tirdzniecības darījumu apjoms pārsniedz īpašo robežvērtību, tad ir jāiesniedz paplašināts Intrastat pārskats, uzrādot papildu informāciju: transporta veida kods, piegādes nosacījumu kods, un statistiskā vērtība. Uzņēmumi robežvērtību un īpašo robežvērtību var pārsniegt arī pārskata gada laikā.
 
Robežvērtības tiek noteiktas katrai preču plūsmai (ievedumam un izvedumam) atsevišķi. CSP tās katru gadu nosaka no jauna, ņemot par pamatu iepriekšējā gada tirdzniecības apjoma rādītājus.