DARBA DEVĒJ, ATCERIES: AR MUMS - DROŠĀK!

Kas ir darba aizsardzība?
 • Sistemātiskas darbības, kas integrējušās uzņēmuma darbībā;
 • Darbinieka darba prduktivitātes celšanas instruments;
 • Likumdošanas prasība;
 • Darba dzīves sastāvdaļa;
 • Sabiedrības veselības sastāvdaļa;
 • Darba devēja naktsmiers.

Ekonomiskais izdevīgums
 • samazināsies slimības radīto darba kavējumu skaits, saslimušo darbinieku aizvietošanas izdevumi;
 • samazināsies izdevumi, kas sasitās ar nelaimes gadījumu un iekārtu avāriju;
 • paaugstināsies darba ražīgums, efektīvāk izmantojot darbinieku resursus;
 • pieejami ES struktūrfondi.

Psiholoģiskie faktori
 • paaugstinās darbinieku lojalitāte un motivācija strādāt sakoptā un drošā vidē, aug uzņēmuma prestižs.

Juridiskie aspekti
 • izpaliek iespējamās tiesu prāvas, kas saistītas ar negadījumiem darbā, ārkārtas situācijām.