Darba aizsardzības instrukcijas ir būtiska darba aizsardzības sistēmas dokumentācijas sastāvdaļa.

KOMIN SIA izstrādātās instrukcijas atbilst Darba aizsardzības likuma 14.panta un LR MK , 2010. gada 10.augusta noteikumu Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" izvirzītajām prasībām un tās satur darba aizsardzības pasākumus un prasības, kas jāievēro nodarbinātajiem, veicot konkrētu darbu vai pildot amata pienākumus. Instrukcijās ietverti arī kaitīgie un bīstamie darba vides riska faktori, kā arī to ietekmes novēršanai vai samazināšanai paredzētie kolektīvi un individuālie aizsardzības līdzekļi.

Pēc klientu pieprasījuma, atbilstoši vēlmēm, KOMIN speciālisti sagatavos instrukcijas tieši Jūsu specializācijas uzņēmumiem.