Darba aizsardzība


Šī gada 28.februārī, apvienojoties vadošajām Latvijas kompetentajām institūcijām darba aizsardzībā, tika reģistrēta „Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība”.
Biedrība nodibināta ar šādiem mērķiem:
·         veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību kompetento institūciju darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā,
·        veicināt un  nodrošināt izglītojošus un informatīvus pasākumus uzņēmējiem par aktualitātēm un tendencēm darba aizsardzībā un ugunsdrošībā,
·         veicināt normatīvo aktu izskaidrošanu biedrības biedriem.

Biedrības dibinātāju vidū ir pieredzējušas kompetentās darba aizsardzības institūcijas, tajā skaitā arī mēs- SIA KOMIN.


Būtiskas izmaiņas darba aizsardzības organizatoriskās struktūras veidošanai uzņēmumos, kas iekļauti MK Nr.99 sarakstos!

Grozījumi MK 2010.10.08. noteikumi  Nr. 749  "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos"