Darba aizsardzība

Piedāvājam noorganizēt Jūsu uzņēmumā ugunsdrošības instruktāžu VUGD pieredzējuša speciālista vadībā. Instruktāža ietver:
  1. Teorētiskās apmācības atbilstoši Jūsu uzņēmuma specifikai;
  2. Evakuācijas praktiskos mēģinājumus;
  3. Praktiskās dzēšanas mācības ar primārajiem dzēšanas līdzekļiem;
  4. Atbildes uz jautājumiem. Priekšlikumus ugunsdzēsības sistēmas pilnveidošanai.
 
Kontaktpersona:
Evita Balande-Balode
Darba aizsardzības konsultante
Tel. 29108466
E-pasts: Evita.Balande@komin.lv

Šī gada 28.februārī, apvienojoties vadošajām Latvijas kompetentajām institūcijām darba aizsardzībā, tika reģistrēta „Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība”.
Biedrība nodibināta ar šādiem mērķiem:
·         veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību kompetento institūciju darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā,
·        veicināt un  nodrošināt izglītojošus un informatīvus pasākumus uzņēmējiem par aktualitātēm un tendencēm darba aizsardzībā un ugunsdrošībā,
·         veicināt normatīvo aktu izskaidrošanu biedrības biedriem.

Biedrības dibinātāju vidū ir pieredzējušas kompetentās darba aizsardzības institūcijas, tajā skaitā arī mēs- SIA KOMIN.


Būtiskas izmaiņas darba aizsardzības organizatoriskās struktūras veidošanai uzņēmumos, kas iekļauti MK Nr.99 sarakstos! Sīkāk lasīt varat šeit

Grozījumi MK 2010.10.08. noteikumos  Nr. 749  "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" saistībā ar darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu apguves programmas apjomu un specializēto zināšanu darba aizsardzībā apguvi. Sīkāk lasīt varat šeit.