Inna Petrova
SIA Instock

Ir prieks sadarboties ar SIA "Komin"! Jautājumi tiek risināti ātri un atsaucīgi, jebkurai problēmai tiek atrasts risinājums.

Ar prieku turpināsim veiksmīgi iesākto sadarbību!

Mārtiņš Karnītis, Valdes loceklis
SIA "Miljons IT"