AKCĪZES NOLIKTAVA, tas ir:

  • Preču uzskaite, PPR sagatavošana.
  • Automātiska administratīvo akcīzes preču pavaddokumentu(AAD) izveide no PPR un e-AD XML failu sagatavošana iesūtīšanai EMCS sistēmā.
  • Nepieciešamo atskaišu sagatavošana un to iesūtīšana EDS sistēmā.
  • Akcīzes marku uzskaite. Akcīzes marku pieteikumu sagatavošana. Pārskati par akcīzes nodokļa marku apriti. Tiek veikta saņemto un uzlīmēto marku uzskaite.
  • Papildus iespējama arī muitas noliktavas uzskaite. Programmā vienlaikus var veikt uzskaiti arī atsevišķā muitas noliktavā, sagatavot nepieciešamās atskaites (muitas noliktavas žurnāls, preču kustība, inventarizācija u.c.), veikt vispārējā galvojuma uzskaiti.

tārunis: 29277626
e-pasts: it@komin.lv