ОБУЧЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАНТОВ (в т.ч. – без предв. знаний) И НОВЕЙШЕЕ В ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛАХ

Обучение таможенных декларантов
 (в т.ч. – без предварительных знаний)
И
НОВЕЙШЕЕ В ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛАХ,
т.ч . Таможенный контроль подсанкционных товаров

 


Новый таможенный закон  больше не предусматривает институт таможенного брокера, т.к. согласно нормативным актам Европейского Союза представителем в таможне может быть любое лицо.

Предлагаем трехдневное интенсивное обучение, которое поможет Вам приобрести или улучшить умение декларировать, а также предоставит пояснения экспертов о новом Таможенном законе и других нормативных актах в области таможни.
 
Обучение тесно взамосвязано с деятельностью таможни, в т.ч. с законодательством, регулирующим импорт, экспорт, транзит и временное хранение товаров, а также подготовкой и подачей таможенных деклараций в системе СГД EMDAS.

 Начало: 24.10.2022., 8:30. Продолжение: 25.10. и 26.10. 2022., 9:00 - 18:00.
 
Организатор курсов, контактное лицо:
ООО KOMIN, Андрис Спулис, моб.тел. 29203528 
 

MUITAS DEKLARANTU APMĀCĪBA (t.sk. - bez priekšzināšanām) UN JAUNĀKAIS MUITAS NOTEIKUMOS

 Muitas likums paredz , ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem pārstāvis muitā var būt jebkura persona.

Piedāvājam    intensīvas  apmacibu, kura palīdzēs Jums apgūt vai uzlabot prasmes deklarēt,
kā  arī
sniegs eksperta skaidrojumus par Muitas likumu, citiem muitas tiesību aktiem.

Apmācība  ir savienojama un saistīta ar muitas darbībām,  tajā skaitā par importu , eksportu, tranzītu un pagaidu uzglabāšanu regulējošo likumdošanu un muitas deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu VID EMDAS sistēmā.
 


Apmācībās var piedalīties personas, kuras var uzrādīt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu. ss.lv