KOMIN sniegtie pakalpojumi  darba aizsardzībā

Konsultēšana
 • konsultācijas par KOMIN piedāvātajiem darba aizsardzības pakalpojumiem;
 • konsultācijas klientiem par jautājumiem darba aizsardzībā viņu uzņēmumā.
Pasūtītājs saņem profesionālas konsultācijas un atbildes uz visiem klientam neskaidrajiem jautājumiem.

Audits
 • uz uzņēmumu attiecināmo valsts darba aizsardzības normatīvu aktu noteikšana;
 • darba aizsardzības sistēmas novērtēšana atbilstoši normatīvu aktu prasībām;
 • pašreizējo darba aizsardzības pasākumu efektivitātes noteikšana.
Pasūtītājs saņem pilnu novērtējumu par darba aizsardzības situāciju uzņēmumā.

Sistēmas izveidošana
 • organizatoriskās struktūras izveidošana;
 • darba vides iekšējās uzraudzības nodrošināšana;
 • nepieciešamās darba aizsardzības dokumentācijas sakārtošana;
 • dialoga nodrošināšana, viedokļu apmaiņas veicināšana, savstarpēja konsultēšanās ar nodarbinātajiem.
Pasūtītājs saņem darba vides iekšējās uzraudzības plānu, nepieciešamās dokumentācijas paketi.

Riska faktoru noteikšana un novērtēšana
 • darba vietu pārbaudes, riska novērtēšana;
 • fizikālo faktoru informatīvie mērījumi;
 • darba vides uzlabošanas pasākumu noteikšana;
 • individuālās aizsardzības līdzekļu izvēle;
 • darba aprīkojuma un darba vietas atbilstības novērtēšana.
Pasūtītājs saņem sagatavotus darba vides pārbaudes dokumentus, darbinieku informēšanu.

Sistēmas uzturēšana
 • regulārs apmeklējums darba aizsardzības sistēmu uzturēšanā;
 • darba aizsardzības dokumentācijas pilnveidošana.
Pasūtītājs saņem funkcionējošu darba aizsardzības sistēmu un uzņēmuma pārstāvēšanu inspicējošo institūciju pārbaudēs.

Apmācība
 • mācību programmu izstrāde, nodarbināto apmācību vadīšana.
Pasūtītājs saņem darba aizsardzībā izglītotus, zinošus nodarbinātos.

Ugunsdrošības instruktāža

Piedāvājam noorganizēt Jūsu uzņēmumā ugunsdrošības instruktāžu VUGD pieredzējuša speciālista vadībā. Instruktāža ietver:
 1. Teorētiskās apmācības atbilstoši Jūsu uzņēmuma specifikai;
 2. Evakuācijas praktiskos mēģinājumus;
 3. Praktiskās dzēšanas mācības ar primārajiem dzēšanas līdzekļiem;
 4. Atbildes uz jautājumiem. Priekšlikumus ugunsdzēsības sistēmas pilnveidošanai.

Nelaimes gadījumu izmeklēšana
 • negadījumu izmeklēšana;
 • nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana.
Pasūtītājs saņem profesionālu darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanu.