EIRO_KRAVA - Palīgs tavam biznesam!

Veicot kravas pārvadājumus Latvijā, Eiropas Savienībā un ārpus Eiropas Savienības ir jāievēro ES regulu normas.

Svarīgākās no tām:
  • Muitas deklarācijas saglabājas, bet tās ir jāiesniedz muitas iestādēs tikai par tām kravām, kuru saņemšanas vai nosūtīšanas partneris nav Eiropas Savienības dalībvalsts uzņēmums.
  • Par darījumiem, kuru abi tirdzniecības partneri ir reģistrēti kādā no Eiropas Savienības valstīm, muitas kravas deklarācijas muitas iestādēs nav jāiesniedz.

Tomēr brīvās preču kustības princips starp ES dalībvalstīm nenozīmē, ka valsts institūcijas neinteresējas par tiem datiem, kuri līdz 01.05.2004. bija jāuzrāda muitas deklarācijās (nosūtītājs, preces kods, preces vērtība, svars, nodokļi. u.c.). Tirdzniecībai ar trešajām valstīm joprojām Muitā ir jāiesniedz muitas deklarācijas (VAD).
Tirdzniecībai ES ietvaros uzņēmējiem jāsagatavo un valsts institūcijām jāiesniedz vairāku veidu atskaites.

Tās ir:
  • INTRASTAT atskaite. Saņēmējs - Centrālā statistikas pārvalde, iepējama atskaites iesniegšana elektroniski;
  • Dabas resursu nodokļa (DRN) (iepakojuma, videi kaitīgo preču tai skaitā elektropreču, filtru, vienreizējo trauku, riepu, akumulatoru un ozona slāni noārdošo vielu) atskaite. Saņēmējs - VID vai apsaimniekotājs (atskaites saglabāšana Microsoft WORD dokumentā);
  • PVN no ES un preču piegāde ES atskaites. Saņēmējs - VID, atskaites ir iespējams saglabāt failā DUF un XML formātā, kuru pēc tam var pievienot, kā sagatavi iesniedzot atskaites VID mājas lapā, izmantojot elektronisko deklarēšanu.
Šajā sakarā informējam, ka no 2004.gada 1. maija nepieciešamo atskaišu un arī visu līdzšinēju kravu deklarēšanas funkciju izpildei esam izstrādājuši jaunu datorprogrammu EIRO_KRAVA. Tā nepārtraukti tiek pilnveidota.

Pašreiz ir iespējams sagatavot vēl šādus dokumentus:
  • starptautisko preču pavadzīmi CMR;muitas vērtības deklarāciju;
  • T2F, T2L, T2LF, T2LS un T5L dokumentus;
  • INF 2, INF 3, INF 8 un pirmsmuitošanas dokumentus;
  • akts par iepakojuma materiāla veidu un svaru atbilstoši MK 2007. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 404 9.pielikumam.
tārunis: 29277626
e-pasts: it@komin.lv