Darba aizsardzība

ESF projekta atbalsts "Konsultācijas darba devējiem"
SIA “KOMIN” ir viena no 16 kompetentajām institūcijām darba aizsardzībā, kura 2019. gada 7. februārī parakstīja vispārīgo vienošanos ar Valsts darba inspekciju par atbalsta sniegšanu mikro, mazo un vidējo bīstamo nozaru uzņēmumiem darba aizsardzības prasību ieviešanā.
Pieteikties atbalstam var Valsts darba inspekcijas mājaslapā www.vdi.gov.lv

________________________________________________________________________________________________

Piedāvājam noorganizēt Jūsu uzņēmumā ugunsdrošības instruktāžu VUGD pieredzējuša speciālista vadībā.
Instruktāža ietver:
  1. Teorētiskās apmācības atbilstoši Jūsu uzņēmuma specifikai;
  2. Evakuācijas praktiskos mēģinājumus;
  3. Praktiskās dzēšanas mācības ar primārajiem dzēšanas līdzekļiem;
  4. Atbildes uz jautājumiem. Priekšlikumus ugunsdzēsības sistēmas pilnveidošanai.
 
Kontaktpersona:
Anta Grīnberga
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste
Tel. 26465371
E-pasts anta.grinberga@komin.lv