“Komin” personāla atlases speciālisti ir sadarbojušies ar daudzām starptautiskajām, kā arī vietējām kompānijām un esam veiksmīgi atraduši Īstos darbiniekus aktuālajām vakancēm.

Jūsu ieguvumi būs:
 • iegūsiet savā komandā profesionālu, jūsu prasībām atbilstošu kvalificētu darbinieku;
 • ekonomēsiet savu laiku un resursus;
 • saņemsiet 3 - 6 mēnešu garantiju par atlasīto kandidātu.

Atlase
Darbinieku pieņemšana darbā ir būtiska uzņēmuma personāla vadības sastāvdaļa Atlasītie cilvēki ir organizācijas nākotnes iespēja. Lēmumam kādu pieņemt darbā ir ilgtermiņa sekas. Daudzi faktori ietekmē organizācijas, komandas un indivīda veiksmi. Mūsu mērķis ir atrast un atlasīt Jums labākos darbiniekus ar efektīva atlases procesa palīdzību.

Procedūra
Pilnā standarta Personāla atlases procedūra aizņem laiku, sākot ar 5 nedēļām (ieskaitot informācijas izplatīšanas laiku par attiecīgo vakanci masu mēdijos). Tuvākas intereses gadījumā labprāt sagatavosim konkrētāku personāla atlases darbu izpildes grafiku.

Atlases etapi:
 • mērķa profila izstrāde (Pasūtītāja vēlmju un prasību noteikšana un detalizēts vakances darba apraksts);
 • mēdiju plāna izgatavošana un saskaņošana;
 • līguma noslēgšana starp Pasūtītāju un KOMIN SIA;
 • komandas analīze (kolektīva analīze, kurā jaunajam darbiniekam būs jāstrādā);
 • informācijas sagatavošana par vakanci un izplatīšana masu mēdijos;
 • saņemto kandidātu CV apstrāde un pilnā saraksta izveide;
 • perspektīvāko kandidātu teleintervijas un labāko kandidātu atlase;
 • labāko kandidātu intervēšana, testēšana un rekomendāciju pārbaude;
 • atlase un īsā (finālistu) saraksta izveide pēc testu rezultātiem;
 • finālistu (max 3-5 cilvēki) prezentācija Pasūtītājam;
 • finālistu atkārtota intervēšana ar Pasūtītāja piedalīšanos;
 • jaunā darbinieka izvēle un darba līguma parakstīšana.

Metodes
Ikviena kandidāta novērtēšanai tiek pielietoti četri galvenie instrumenti:
 • Intervija;
 • Pilnā anketa;
 • Personības tests;
 • Karjeras motivācijas tests.

Cena
Mūsu piedāvātā līgumcena personāla atlasi ir atkarīga no meklējamā speciālista amata līmeņa un atbildības pakāpes. Parasti tā ir kandidāta 2 – 4 mēneša atalgojumu (bruto) apjomā. Meklējot vairākus darbiniekus, iespējamas atlaides.
Cenā ietilpst atlases kvalitātes garantija un visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, izņemot mēdiju plāna realizāciju, kas tiek atsevišķi saskaņots ar Pasūtītāju. Mūsu personāla atlases sistēmas www.e-darbs.lv (sludinājumi + datu bāze) izmantošana personāla atlases procesā ir bezmaksas.

Ko saņem Pasūtītājs
Par katru no kandidātiem – finālistiem Pasūtītājs saņem cilvēka Personas profilu ar šā cilvēka spēju analīzi. Izņemot anketas datus, Profils satur informāciju par kandidāta stiprajām, vājajām pusēm, spējām, karjeras motivāciju, atbilstību esošajam amatam un komandai.
Profils un mūsu ekspertu rekomendācija kalpo par argumentu un palīdz pasūtītājam veikt galīgo izvēli. Prakse apliecina, ka katra cilvēka Personas profils ir unikāls un laika gaitā praktiski nemainās.
Testējot cilvēku, profils var mainīties tikai divas reizes mūžā – cilvēkam nobriestot un kļūstot pieaugušam, kā arī, beidzot aktīvās darba gaitas, un, tuvojoties pensijas vecumam.

Kvalitātes garantija
Veicot Personāla atlasi, mēs izmantojam starptautiski aprobētu un licencētu testēšanas un intervēšanas metodoloģiju, kura ir praksē apliecinājusi savu efektivitāti. Pielietotais instrumentārijs praktiski izslēdz subjektīvismu kandidātu vērtēšanā un sniedz drošu garantiju, ka personas profils ir objektīvs un ataino tās patiesās spējas veikt attiecīgo darbu.
Visiem kandidātiem, kuri tiek atlasīti atbilstoši KOMIN  metodoloģijai, mēs dodam 3 līdz 6 mēnešus ilgu garantijas termiņu. Garantija nozīmē, ka, gadījumā, ja atlasītais kandidāts šajā laika periodā pamet Pasūtītāja uzņēmumu pats pēc savas iniciatīvas, vai arī Pasūtītājs nav apmierināts ar viņa darbu un cilvēku atlaiž, mēs veicam atkārtotu atlases procedūru un piedāvājam Pasūtītājam citu kandidātu vietā bez maksas.
Papildus izdevumi var būt saistīti vienīgi ar atkārtotu informācijas izplatīšanu par vakanci masu mēdijos, ja Pasūtītājs atzīst to par nepieciešamu. Garantijas termiņš stājas spēkā ar darba līguma parakstīšanas brīdi.