Literatūras saraksts

Eiropas Savienības kombinētā nomenklatūra un kopīgais muitas tarifs.
Cena: EUR 105 + PVN
I pielikuma Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu aktuāla versija. Abonentizdevums, cenā ietverta maksa par papildinājumu un grozījumu saņemšanu 12 mēnešu laikā.
(Abonēšanas pagarinājuma uz 2015. gadu cena: EUR 85 + PVN.

Kopienas muitas kodekss.
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi konsolidētā redakcija.
Cena: EUR 10 + PVN

Preču uzskaites žurnāls muitas noliktavā.
Atbilst 2006. gada 3. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.16 1. un 2. pielikumam.
Cena: EUR 10 + PVN

Starptautiskās Tirdzniecības Kameras (ICC - International Chamber of Commerce) oficiālie izdevumi:

INCOTERMS' 2010 (angļu un krievu valodā vienā sējumā).
Krājums satur INCOTERMS'2010 (ICC) noteikumu oriģinālo tekstu angļu valodā un tā oficiālo tulkojumu krievu valodā.  Grāmatā tiek sniegtas rekomendācijas INCOTERMS'2010 noteikumu izmantošanai starptautiskajā tirdzniecībā, kā arī tiek norādītas atšķirībās, salīdzinot ar INCOTERMS'2000.
Cena: EUR 105 + PVN

INCOTERMS' 2010 ICC komentāri (krievu valodā).
Publikācijas ICC № 720 - ICC Guide to Incoterms® 2010 by Jan Ramberg oficiālais tulkojums krievu valodā. Komentāru autors - prof. Jan Ramberg (Zviedrija), viens no ICC komercterminu darba grupas locekļiem.
Krājums satur katra no INCOTERMS'2010 vienpadsmit noteikumu detalizētu analīzi, kā arī diagrammas un ilustrācijas, kas palīdz atvieglot noteikumu saprašanu.
Cena: EUR 105 + PVN