KOMIN piedāvā PERSONĀLA NOVĒRTĒŠANU uzņēmuma cilvēkresursu  efektivitātes uzlabošanai.

Novērtēšanas mērķis ir paredzēt nākotnes sniegumu un darbinieka iederību komandā, tādējādi nosakot iespējami efektīvākos un atbilstošākos darbiniekus konkrētajā uzņēmumā/struktūrā  un tirgus situācijā.

Novērtēšanas etapi:
 • galamērķa noteikšana (Pasūtītāja vēlmes un prasības, detalizēta informācija par amata pienākumiem, darba apraksts);
 • novērtējamo darbinieku sākotnējā anketēšana (pilnā anketa);
 • darbinieku un/vai kandidātu intervēšana un testēšana;
 • novērtēšanas rezultātu apstrāde un personības profilu izveide;
 • novērtēšanas Ziņojuma prezentācija Pasūtītājam.

Novērtēšanas Ziņojumā par katru no novērtētajiem darbiniekiem Pasūtītājs saņem cilvēka Personības profilu ar šā cilvēka rakstura un spēju analīzi. Profils satur informāciju par darbinieka stiprām, vājām pusēm, spējām, karjeras motivāciju, darbības potenciālu un stilu, atbilstību esošajam amatam, kā arī mūsu rekomendācijas .

 
Ikviena darbinieka individuālai novērtēšanai tiek pielietoti šādi galvenie instrumenti:
 • Intervija;
 • pilnā anketa;
 • personības tests;
 • Karjeras motivācijas tests;
 • Loģikas tests;
 • Komandas novērtēšanā -  arī  360 metode.