MUITAS DEKLARANTU APMĀCĪBA (t.sk. - bez priekšzināšanām) UN JAUNĀKAIS MUITAS NOTEIKUMOS

Piedāvājam  3 dienu  intensīvu  apmacibu, kura palīdzēs Jums apgūt vai uzlabot prasmes deklarēt,
kā  arī  apgūt  j
aunās tikai 2023.g. ieviestās automatizētās sistēmas. Tās ir Automatizētā importa kontroles sistēma (AIS)”, jaunā Tranzīta kontroles sistēma un Automatizētās eksporta kontroles sistēma,   kuras  šogad ir aizstāj līdz šim lietotās EMDAS apakšistēmas. 
 
 Muitas likums paredz , ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem pārstāvis muitā var būt jebkura persona.

Apmācība  ir savienojama un saistīta ar muitas darbībām,  tajā skaitā par importu , eksportu, tranzītu un pagaidu uzglabāšanu regulējošo likumdošanu un muitas deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu VID EMDAS sistēmā.
 
Svarīgi!   Pēc apmācību beigām klausītājs saņem Sertifikātu par 30 ak/h apmācību pabeigšanu.
 

Apmācībās var piedalīties personas, kuras var uzrādīt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu. ss.lv