JAUNĀKAIS MUITAS NOTEIKUMOS & DEKLARANTU APMĀCĪBA (tajā skaitā - bez priekšzināšanām)

Jaunais Muitas likums, kas stājas spēkā 2016.gada 5.jūlijā vairs neparedz tādu institūtu kā muitas brokeris, jo saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem pārstāvis muitā var būt jebkura persona.

Piedāvājam trīs dienu  intensīvas  apmācibu, kura palīdzēs Jums apgūt un uzlabot prasmes deklarēt,
kā  arī
sniegs eksperta skaidrojumus par Jaunais Muitas likumu, citiem muitas tiesību aktiem.

Apmācība  ir savienojama un saistīta ar muitas darbībām,  tajā skaitā par importu , eksportu, tranzītu un pagaidu uzglabāšanu regulējošo likumdošanu un muitas deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu VID EMDAS sistēmā.