Tirgus situācijas iespaidā Jums ir jāatlaiž vērtīgs, ilggadējs darbinieks vai pat vairāki?
Šādās situācijās, lai kompensētu darbinieka sarūgtinājumu un sniegtu tam iespēju pilnvērtīgi sagatavoties izmaiņām karjerā, ir piemērots Aprūpētā Darba uzteikuma pakalpojums.

Kas ir ADU?
Aprūpēts darba uzteikums ir individuāls KOMIN karjeras konsultanta darbs ar darbinieku, kas sevī ietver:
  • Darbinieka testēšanu un intervēšanu, sastādot viņa personības profilu un nosakot turpmākos karjeras attīstības ceļus;
  • Darba tikšanās, kuras ietver patstāvīgu vingrinājumu kompleksu, mājas darbu uzdošanu un izpildes kontroli, sasniegtā analīzi, korekcijas un turpmāko soļu nospraušanu.

Ko iegūst uzņēmums?
Uzņēmums, kurš izvēlas ADU, ir sociāli atbildīgs, tas rūpējas par saviem darbiniekiem - ieguvums ir arī pozitīvs tēls, kas ir būtiski ierobežota tirgus apstākļos.

Ko iegūst darbinieks?
Darbinieks apgūst un attīsta visas nepieciešamās iemaņas un iegūst nepieciešamo informāciju, lai varētu programmas laikā pilnveidoties un piemeklēt sev jaunu darbu, kurš vispilnīgāk atbilst viņa patiesajām vēlmēm un prasmēm un atbilst darba tirgus iespējām; mazinās sarūgtinājums par atbrīvošanu no darba.


Programmas saturs:
  • Ieskats esošajā darba tirgus situācijā, aktualitātes un atalgojuma tendences
  • Pašanalīzes vingrinājumi, personības profila sastādīšana
  • Vispiemērotākā darba apraksta sastādīšana
  • Profesionāla CV un pieteikuma vēstules sagatavošana
  • Sagatavošanās darba intervijām
  • Piemērotu darba vietu meklējumi
  • Sasniegtā analīze