„EIRO_MUITA” ir specializēta informācijas sistēma, kas satur gan Eiropas Savienības institūciju, gan Latvijas valsts iestāžu izdotu normatīvo dokumentu muitas jomā konsolidētās redakcijas.

Dokumentu atlasi un meklēšanu var veikt ikviens sistēmas apmeklētājs, automātiski saņemot "viesa" statusu. Savukārt dokumentu satura apskate ir pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem.

Lai kļūtu par sistēmas lietotāju, ir jāpiereģistrējas un jānoslēdz līgums par EIRO_MUITA izmantošanu.

Skat. arī www.eiromuita.lv


tārunis: 29277626
e-pasts: it@komin.lv